תקנון EYE SEE

תקנון ותנאי שימוש

אתר זה הנמצא בURL www.eyesee.co.il, וכל תוכן ו/או שירות שעליו וכל חלק מאלה ("האתר") נמצאים בבעלותה הבלעדית ומופעלים על ידי דרן בלום ("החברה").

כל המבקר ו/או עושה שימוש באתר ("אתה") מתחייב לקרוא ולקבל על עצמו את כל תנאי השימוש לפני ביצוע הזמנה ו/או כל פעולה באתר. אתה מבין ומסכים כי הכניסה לאתר ו/או השימוש בו, לרבות הזמנות מוצרים שנעשו באמצעותו כפופים להוראות התקנון כמפורט להלן בהסכם זה ("תנאי השימוש"). על ידי ביצוע הזמנה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל פעולה אחרת באתר הנך מתחייב כי קראת וקיבלת על עצמך את תנאי השימוש ותהיה מחויב אליהם. במידה ואינך מסכים עם תנאי מתנאי השימוש עליך לחדול באופן מיידי מלעשות כל שימוש באתר.

תנאי השימוש של האתר עשויים להשתנות מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מראש. במקרה של שינויים מהותיים החברה תודיע לך על כך באימייל או על-ידי פרסום הודעה בדף הבית של האתר.  

הגדרות

בתקנון זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות הרשומה לצדם:

"מפעילי האתר"-בעלי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מפעילות האתר ו/או מתכנני האתר.

"הזמנה"- הזמנת רכישה כאשר מבוצעת על ידך באתר ובהתאם לתנאי השימוש.

"מוצרים"-מסגרות למשקפיים, משקפי שמש, משקפי ראייה ,משקפי קראיה ,עדשות אופטיות ,עדשות מגע, נרתיקים ו/או כל מוצר אחר שהחברה מוכרת.

"אתה"-הרוכש באתר, הלקוח התחייבות הלקוח

הנך מתחייב כי אתה: (א) תושב ישראל, בעל תעודת זהות ישראלית תקפה וכי מלאו לך 18 שנים ומעלה; (ב) בעל כרטיס אשראי ישראלי ו/או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיס האשראי, ו/או בעל חשבון פייפאל על שמך; (ג) האחראי הבלעדי להשלמת תהליך ההרשמה לאתר, ולהמציא לחברה את כל הפרטים האישיים הנדרשים לביצוע ההזמנה שלך באופן מלא ומדויק; (ד) הנך מתחייב כי לא תעביר לחברה פרטים לא נכונים ו/או פרטים של צד ג' וכי לא תתחזה לאחר בפני החברה. לידיעתך, התנהגות המנוגדת לאמור בפסקה (ד) עלולה להוות עבירה פליליות; (ה) מחזיק במרשם תקף, אשר הונפק במהלך השנתיים האחרונות על ידי אופטומטריסט מוסמך ו/או רופא עיניים; (ו) תספק לחברה פרטים מדויקים ומלאים של המרשם הנוכחי שלך (כולל הערות כלשהן על המרשם) לפי בקשת החברה;

החברה ו/או מפעילי האתר רשאים עפ"י שיקול דעתם לבטל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש להשתמש באתר.

על מנת שהחברה תוכל לשמור על תיעוד מסודר ונכון ולספק שירות ברמת גבוהה, אתה מתבקש להודיע לחברה על כל שינוי במידע שסיפקת לחברה על ידי עדכון הפרטים האישיים שלך באתר.

הזמנות מוצרים

החברה תקבל ממך הזמנות באחת מהדרכים הבאות: (א) מילוי טופס הזמנה על ידך באתר און ליין; (ב)  שליחת מייל אלינו; (ג) התקשרות טלפונית ; (ד) שליחת פקס אלינו.

החברה תקבל הזמנות למשקפיים לפי מרשם אך ורק אחרי שהמרשם ייבדק ויאושר על ידי אופטומטריסט מטעם החברה ושפרטי כרטיס האשראי שלך אושרו.  עם זאת, אינך רשאי להסתמך על ממצאי בדיקה זו לעניין דיוק ונכונות המרשם. הבדיקה מתבצעת לצרכיה הפנימיים של החברה בלבד ונכונות ודיוק המרשם יהיו באחריותך בלבד.

מחירים ותשלום

כל המחירים המצוינים באתר כוללים מע''מ. תשלום באמצעות כרטיס אשראי ואישור הפעולה על-ידי חברת כרטיס האשראי מהווים תנאים מוקדמים לתוקפה של ההזמנה. תשלום באמצעות כרטיס האשראי ייעשה באופן אישי על ידי בעל הכרטיס עצמו בלבד. יש למסור בעת ההזמנה את פרטי כרטיס האשראי לחברה באמצעות הקלדת פרטיו באתר או באמצעות שיחת טלפון-בהתאם להוראות הכתובות באתר.

לאחר הזמנה סופית של רכישה תמתין החברה להודעת חברת האשראי לפיה יתברר אם הפעולה אושרה או נדחתה. במידה וביצעת את ההזמנה בהתאם לתנאי השימוש והשלמת את תהליך ההרשמה בהצלחה והזנת את פרטיך באופן מלא ומדויק וחברת האשראי תאשר את התשלום, ההזמנה תהיה תקפה ("הזמנה תקפה"). במידה ולא תאושר העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי ו/או אתה לא תמלא פרט מהפרטים הנדרשים ו/או אתה תמסור לחברה פרט כוזב, תהא החברה זכאית לראות את ההזמנה כמבוטלת ואתה לא תהיה זכאי לכל תרופה ו/או פיצוי בגין ביטול כאמור.

הגבלת אספקה

החברה תעשה מאמץ סביר כדי להבטיח שכל ההזמנות התקפות תתממשנה, אך אנחנו לא יכולים להבטיח את זמינות המוצרים. אם המוצרים שהוזמנת אינם זמינים, אנו ננסה ליצור אתך קשר בכדי לאפשר לך לבחור בין שתי האפשרויות הבאות: (א) לקבל מוצר חלופי או (ב) החזר כספי, (ג) אם החברה לא תצליח ליצור אתך קשר, הזמנתך תבוטל ויינתן לך החזר כספי מלא. מובהר בזאת כי במקרה זה חלופות (א), (ב) ו-(ג) יהוו את התרופות היחידות ביניהן תוכל לבחור ולהן תהיה זכאי וכי מעבר להן לא תהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי.

משלוחים

אנו נעשה מאמץ סביר להבטיח שהמוצרים שהזמנת בהזמנה תקפה יישלחו אליך במהירות האפשרית לאחר השלמת ההזמנה.

שירות מדידה

בכפוף לתנאי השימוש שבמסמך זה ובביצוע התשלום כמפורט בעמוד ההזמנה, החברה עשויה להרשות לך לעשות שימוש בתכנת המדידה הוירטואלית שבאתר. במידה ונרשמת בהצלחה ומסרת לחברה מידע מלא ומדויק (כולל אמצעי תשלום), תהיה רשאי, לאחר בחירת המסגרות שמצאו חן בעיניך מבין המסגרות שנכללו בהמלצת תוכנת המדידה הוירטואלית שבאתר לבחור שלושה זוגות של מסגרות לניסיון, במקרה זה החברה תשלח בדואר רשום למען שסיפקת לה שלושה זוגות של מסגרות. דוא''ל יישלח אליך עם שליחת המוצרים. זמינותו של שירות זה אינו מובטח ויסופק בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

משלוח זה יגיע עם בולים וכתובת החזרה לחברה. הנך מתחייב כי תחזיר את המסגרות לידי החברה בתוך תקופה של עד 5 ימי עבודה מיום שליחת המשקפיים על ידי החברה. (בחבילה המשלוח יכלול מכתב הסבר לאופן המשלוח החזרתו לחברה). הנך מתחייב כי במקרה של החזרה לחברה, תחזיר את המשקפיים באותו המצב שקבלת אותם, בתוך הנרתיק המקורי יחד עם המטלית וללא כל פגע או נזק למסגרות עצמן.

במידה ושלחת לחברה מסגרת שבורה ו/או פגומה אנו נהיה רשאים לחייב אותך בגובה עלות המסגרת.

במידה ולאחר מימוש בדיקת המסגרות בבית לא הוחזרו המסגרות לחברה במסגרת הזמן הנזכרת לעיל ועד לשבועיים מיום שליחת המשקפיים על ידי החברה תהיה החברה זכאית לחייב אותך בגובה הסכום הכולל של שלושת המסגרות בנוסף לעלות המשלוח, זאת לאחר ניסיון מצד החברה ליצור עמך קשר.

מדיניות החזרות

במקרה שהמשקפיים שרכשת מהחברה אינם מתאימים למרשם שהזנת באתר, החברה תזכה אותך במלוא הסכום ששילמת עבור המשקפיים, בכפוף לכך שתודיע על כך לחברה בתוך 14 יום מהיום בו קיבלת את המשקפיים ולאחר שתשיב לידי החברה את המשקפיים הלא מתאימים. זיכוי כאמור יהיה התרופה הבלעדית לה תהיה זכאי במקרה זה, ובכל מקרה לא תהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי נוסף או חלופי.

במקרה ואי ההתאמה נובעת מהמרשם שספקת לנו ו/או מאי-דיוקים הקשורים בו אז תהיה זכאי לזיכוי על המסגרת בלבד, זאת מכיוון שעדשות נעשות בהתאמה אישית ואינן מהוות מוצר מדף, כמובן תהיה מחויב גם בגין עלות המשלוח.

מדיניות החזרת המוצרים תקפה ל14 יום מיום קבלת המשקפיים בדואר רשום או בבית הלקוח. לאחר חלוף 14 ימים לא תוכל להחזיר את המוצר.

המרשם שאתה מוסר, מסרת ו/או תמסור לחברה יהיה באחריותך הבלעדית ואנחנו החברה אחראית אך ורק להכנת המשקפיים לפי אותו המרשם.(ראה פרק הסבר ואופן השגת מרשם)

במקרה בו החזרת את המשקפיים לחברה תוך 14 יום והכל נמצא תקין במסגרת ובמרשם ובציפויים, לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, אז לא תהיה זכאי לזיכוי על העדשות והמשלוח.

אחריות

אנחנו עושים את כל המאמצים לספק מוצרים איכותיים בלבד.

ישנה אחריות יצרן מלאה על כל פגם בייצור המסגרת במשך שנה מיום קבלת המשקפיים.

ישנה אחריות של שנה על כל פגם בציפויים, פגם בציפוי נראה כמו כתמים של מים על העדשות שלא יורד וניתן לראות את זה בבירור.

למולטיפוקל וביפוקל תינתן אחראיות יצרן של שנתיים על הציפוי.

אין אחראיות על שריטות ו/או כל שבר ו/או בעיה ו/או פגם כלשהם שנגרמו עקב שימוש בלתי סביר ו/או שאינו תואם את הוראות השימוש לצרכן.

תוכן האתר

אין בכל הכתוב באתר כדי להוות עצה ו/או המלצה ו/או חוות דעת רפואית, המידע באתר ניתן כשירות לנוחות הגולשים בלבד.

כל תוכן, כולל משובים ו/או תגובות ו/או המלצות שתפרסם באתר ו/או בבלוגים המצורפים יהיה קניינה הבלעדי של החברה והיא תוכל לעשות בו כל שימוש, כולל לשנות ו/או לעבד ו/או להעביר אותו לצד ג' מבלי ליתן לך קרדיט ו/או כל תשלום. בעת כתיבת ו/או פרסום התוכן אתה ממחה לחברה את כל זכויותיך בתוכן האמור. הנך מתחייב לא לפרסם באתר תוכן שלא בבעלותך ו/או המהווה עבירה על החוק ו/או מעודד עבירה על החוק ו/או שעלול להעליב אדם כלשהו ו/או מהווה פגיעה בפרטיותו של אדם ו/או מהווה לשון הרע ו/או מנוגד לתנאי השימוש באתר.

במידה ומפורסם באתר תוכן שבבעלותך ולדעתך מפר זכויות יוצרים שלך ו/או פוגע בפרטיותך הנך מוזמן ליצור קשר עם מנהלי האתר בבקשה להסירו בכתובת support@eyesee.co.il תוך הפנייה מדויקת לתוכן המפר וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, שם ופרטים מזהים. במקרה שמנהלי האתר אכן ימצאו כי התוכן מפר הוא יוסר בהקדם האפשרי ותשלח אליך הודעה בדואר אלקטרוני בעניין.

כללי

האמור במבוא דלעיל מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

תקנון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה.

תוכן ותקנון האתר מיועדים לנשים וגברים כאחד. ניסוח בלשון זכר או נקבה נועד לנוחות הקריאה בלבד.

לפרטים נוספים בקשר לאתר ולפעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באופן ובשעות המפורטות באתר.[profiler]
Memory usage: real: 31195136, emalloc: 29927576
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem